Co nowego pro Brexicie?

blog_banner_pit_stop

Państwa kierowcy przed przybyciem do terminala są zobowiązani do posiadania odpowiednich dokumentów celnych i sanitarnych*. Brak wymaganych dokumentów może uniemożliwić pojazdom dalszą podróż.

 

* Akceptowana jest wersja papierowa i elektroniczna


Procedura:

Kierunek Folkestone -> Calais

1. W punkcie odprawy: Państwa kierowcy są zobowiązani do zaświadczenia, czy pojazdy są puste/załadowane i czy posiadają dokumenty celne dotyczące przewożonych towarów.

New Check-in screens

 

2. Na terenie obszaru „Pit Stop” pracownicy Eurotunnel poproszą kierowców o udzielenie odpowiedni na 5 pytań dotyczących przewożonych towarów. Broszura jest dostępna w 12 językach. Następnie kierowcy są zobowiązani do przedstawienia swoich dokumentów celnych w celu ich zeskanowania.

 

3. Zeskanowane informacje celne powiązane z numerami rejestracyjnymi pojazdów zostaną następnie przesłane do francuskiej służby celnej.

 

4. Podczas przeprawy francuskie służby celne podejmą decyzję, czy pojazd będzie podlegał kontroli w Calais.

During the crossing

 

5. Po przybyciu do Calais i opuszczeniu pociągu kierowcy dowiedzą się z cyfrowego ekranu, czy powinni jechać zieloną czy pomarańczową trasą.

► Zielona trasa oznacza brak konieczności dalszej kontroli, a pojazdy są kierowane bezpośrednio na autostradę A16.

► Pomarańczowa trasa będzie kierowała kierowców do naszego nowego centrum Centre Douane SIVEP. Celnicy i pracownicy Sivep przeprowadzą kontrolę dokumentów i/lub towarów. Podczas kontroli obecni będą również pracownicy Eurotunnel w celu zapewnienia pomocy. Ważne jest, aby kierowcy opuścili Centre Douane Sivep możliwe jak najszybciej po zakończeniu kontroli, aby umożliwić wjazd kolejnym pojazdom.

 


Kierunek Calais -> Folkestone

1. Na terenie obszaru „Pit Stop” (zlokalizowanego przed punktem odprawy) pracownicy Eurotunnel poproszą kierowców o udzielenie odpowiedzi na 3 poniższe pytania i okazanie dokumentów celnych w celu ich zeskanowania.

  1. Czy posiada Pan(i) dokument celny z kodem kreskowym?
  2. Czy pojazd jest pusty lub czy przewożona jest wyłącznie poczta?
  3. Czy posiada Pan(i) karnet ATA/TIR?

 

2. Za punktem odprawy nie ma możliwości zmiany kierunku podróży.

During the crossing

 

3. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii władze brytyjskie nie przeprowadzają żadnych kontroli na terenie terminala, w związku z tym pojazdy mogą kontynuować podróż, wjeżdżając na autostradę M20.

M20

 

  • Pozostałe procedury Eurotunnel i deklaracje dotyczące towarów niebezpiecznych pozostają bez zmian.

 

  • Share this article
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn